«Діагностика та лікування психічних розладів коморбідних з порушеннями внаслідок вживання психоактивних речовин»

«Діагностика та лікування психічних розладів, коморбідних
з порушеннями внаслідок вживання психоактивних речовин»

Мета курсу: підвищення кваліфікації лікарів практичної охорони здоров’я з питань діагностики та лікування психічних та поведінкових розладів, коморбідних із порушеннями внаслідок вживання алкоголю та інших психоактивних речовин.

Основний фокус освітньої програми:навчання лікарів практичної охорони здоров’я особливостям проведення діагностики та лікування психічних та поведінкових розладів, коморбідних із порушеннями внаслідок вживання алкоголю та інших психоактивних речовин.

Програма сприяє підвищенню професійного рівня лікарів практичної охорони здоров’я з питань діагностики та лікування коморбідної психіатричної та наркологічної патології.

Фахові компетентності: Здатність використовувати в практичній діяльності навички проведення діагностики та лікування психічних та поведінкових розладів, коморбідних із порушеннями внаслідок вживання алкоголю та інших психоактивних речовин.

Тривалість навчання: 3 дні (30 академічних годин).

Питання, які будуть висвітлені під час проходження курсу:

1. Визначення коморбідних розладів, основні поняття, термінологія (історія використання, МКБ-10 і DSM-5).

2. Коморбідні розлади – масштаби проблеми (поширеність, вплив на процеси діагностики та лікування).

3. Взаємозв’язок і взаємний вплив окремих психічних розладів із розладами, викликаними вживанням ПАР.

4. Біологічні аспекти коморбідності.

5. Фактори, що впливають на розвиток коморбідних розладів (спадкова схильність; психо-соціальний досвід; вплив навколишнього середовища).

6. Загальні принципи та критерії діагностики коморбідних розладів. Диференціальна діагностика коморбідних розладів. Інструменти оцінки (квадранти допомоги, матриця капіталу відновлення і тяжкості проблем).

7. Психічні розлади, індуковані вживанням ПАР – визначення, симптоми, «принцип гойдалок», «латентні розлади».

8. Терапія коморбідних розладів. Стратегії лікування. Три види програм лікування. Моделі лікування (послідовне, паралельне та комплексне лікування).

9. Особливості коморбідної патології у дітей та підлітків. Гендерні особливості. Суїцидальність і ПАР.

Вартість навчання залежить від кількості слухачів в групі та складає: при кількості слухачів 8-11 осіб – 5100,00 грн.; при кількості слухачів 12-15 осіб – 4000,00 грн.; при кількості слухачів більш ніж 16 осіб – 3400,00 грн.

Після проходження навчання слухачі отримують сертифікат.

Програма курсу затверджена наказом Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка та відповідає наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів» (зі змінами), згідно якому слухачам, які пройшли навчання, нараховується 20 балів безперервного професійного розвитку (тематичне навчання, фахові школи, семінари, майстер-класи тривалістю 2 дні та більше (п. 3.4 додатку 5 «Критерії нарахування балів безперервного професійного розвитку»), які входять до особистого освітнього портфоліо лікаря. Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 16.10.2009 № 943 «Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи» слухачам, які пройшли навчання, нараховується відповідна кількість балів (кредитів) Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС).

Всі слухачі, які пройдуть навчання на базі Інституту психіатрії КНУ імені Тараса Шевченка будуть мати певні переваги, а саме – отримати за кожен день навчання крім балів до особистого освітнього портфоліо лікаря, ще й бали (кредити) Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС).

Групи слухачів формуються на підставі заявок, які надсилаються на електронну пошту ipsycho.courses@ukr.net

Для проходження навчання слухачам необхідно надати наступні документи: копію 1-2 сторінок паспорту; копію диплому про закінчення вищого навчального закладу; копію діючого сертифікату лікаря-нарколога (лікаря-психіатра), а також заповнити облікову картку слухача (надсилається електронною поштою)

Можлива оплата навчання за власні кошти.

З організаційних питань прохання звертатися до керівника курсів Піменовій Наталії Василівни, тел. (044) 431-0423, моб. тел. (050) 610-0089.

Офіційний лист
з курсів
Шаблон заявки
(безготівковий)
Шаблон заявки
(власні кошти)