«Практика мотиваційного інтерв’ювання»

«Практика мотиваційного інтерв’ювання»

«Практика мотиваційного інтерв’ювання» – практичний курс для лікарів різних спеціальностей з оволодіння базовими навичками мотиваційного інтерв’ю. Слухачі матимуть змогу розглянути теоретичні основи терапевтичних відносин та підвищення мотивації клієнтів, а також практикувати базові навички консультування та мотиваційної бесіди.

Мотиваційне інтерв’ю (МІ) – це директивний, орієнтований на клієнта метод консультування, розроблений на основі досвіду лікування алкогольної та наркотичної залежності. Центр контролю та профілактики захворювань США (US CDC) визначає МІ як одне з найкращих втручань для зміни поведінки, яке ефективно використовується у багатьох клінічних та неклінічних умовах.

Метод мотиваційного інтерв’ю для залучення пацієнтів був розроблений клінічним психологом Вільямом Міллером у 1983 році для вирішення проблем зловживання наркотичними речовинами. Однак протягом багатьох років дослідження показали, що ця методика ефективно зменшує багато потенційно ризикованих форм поведінки (наприклад, азартні ігри, паління, надмірне вживання алкоголю) та сприяє здоровій поведінці (наприклад, поліпшення дієти, збільшення фізичної активності та дотримання режиму прийому ліків).

Розмова про зміни поведінки відбувається майже в усіх галузях медицини і виходить за межі “великої четвірки” звичок (куріння, надмірне вживання алкоголю, відсутність фізичних вправ та нездорова дієта). Пацієнти часто здаються амбівалентними або невмотивованими, і клініцисти, як правило, дають порадити змінитися, використовуючи директивний стиль, що, в свою чергу, створює у пацієнта опір або пасивність. В більшості випадків просто дати пацієнтам пораду змінитися є неефективним. Мотиваційне консультування – це альтернативний підхід до обговорення змін поведінки, який сприяє конструктивним стосункам між лікарем та пацієнтом та призводить до кращих результатів для пацієнтів.

Опис курсу: Вивчення практик мотиваційного інтерв’ювання дозволить розширити можливості і внести позитивні зміни в поведінку людей, які мають розлади, пов’язані з вживанням психоактивних речовин, психічні розлади, психосоціальні проблеми, низьку прихильність до лікування чи потребують змін поведінки для покращення здоров’я.

Курс розпочинається з огляду принципів зміни поведінки, духу і фундаментальних навичок мотиваційного інтерв’ювання, а також практичних вправ, спрямованих на зміцнення навичок емпатії, розпізнавання і виявлення розмов про зміни, а також супротиву. Далі навчання зосереджується на інтеграції навичок мотиваційного інтерв’ювання в рутинну практику і короткі консультації. Слухачі будуть практикувати застосування стратегій підвищення мотивації при роботі з амбівалентним клієнтами, а також з тими, хто має проблеми з вживанням психоактивних речовин.

Тривалість навчання: 3 дні (30 академічних годин).

Мета курсу: поліпшити знання та практичні навички щодо застосування мотиваційного інтерв’ю з людьми, які потребують значних змін поведінки для підтримки здоров’я або вибору на користь більш здорового способу життя. Протягом всього курсу особлива увага приділятиметься розвитку навичок побудови терапевтичного альянсу з клієнтами, оцінки їх потреб, рівня залученості в процес лікування, структурування коротких консультаційних сесій, вибору відповідних втручань і допомоги в підтримці мотивації для стійких змін поведінки. Учасники отримають навички базового рівня в області мотиваційного інтерв’ювання, стратегій підвищення мотивації і їх застосування. Вони також вивчають стратегії залучення пацієнтів до співпраці в процесі лікування, і як допомогти досягнути стійких позитивних змін в поведінці. Завдання курсу можуть бути сформульовані наступним чином:

1. Допомогти учасникам набути системного погляду на мотиваційне інтерв’ювання для розширення можливостей клієнтів і посилення позитивних змін в поведінці;

2. Набути необхідні клінічні навички і настрій для впровадження в свою діяльність нових стратегій в роботі з амбівалентною особистістю.

Після закінчення курсу слухачі зможуть:

1. Оновити свої знання про дух мотиваційного інтерв’ю і про те, як ці навички застосовуються на різних етапах та в різних умовах надання допомоги.

2. Підтримувати позитивну мотивацію для змін під час першого контакту з пацієнтом і в процесі надання допомоги.

3. Виявляти та зміцнювати розмову про зміни.

4. Продемонструвати ефективне використання коротких інтервенційних стратегій і методів мотивації пацієнтів, щоб змінити ризиковану поведінку та / або звернутися за спеціалізованим лікуванням.

Вартість навчання залежить від кількості слухачів в групі та складає: при кількості слухачів 8-11 осіб – 5100,00 грн.; при кількості слухачів 12-15 осіб – 4000,00 грн.; при кількості слухачів більш ніж 16 осіб – 3400,00 грн.

Після проходження навчання слухачі отримують сертифікат.

Програма курсу затверджена наказом Ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка та відповідає наказу Міністерства охорони здоров’я України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів» (зі змінами), згідно якому слухачам, які пройшли навчання, нараховується 20 балів безперервного професійного розвитку (тематичне навчання, фахові школи, семінари, майстер-класи тривалістю 2 дні та більше (п. 3.4 додатку 5 «Критерії нарахування балів безперервного професійного розвитку»), які входять до особистого освітнього портфоліо лікаря. Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 16.10.2009 № 943 «Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи» слухачам, які пройшли навчання, нараховується відповідна кількість балів (кредитів) Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС).

Всі слухачі, які пройдуть навчання на базі Інституту психіатрії КНУ імені Тараса Шевченка будуть мати певні переваги, а саме – отримати за кожен день навчання крім балів до особистого освітнього портфоліо лікаря, ще й бали (кредити) Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС).

Групи слухачів формуються на підставі заявок, які надсилаються на електронну пошту ipsycho.courses@ukr.net

Для проходження навчання слухачам необхідно надати наступні документи: копію 1-2 сторінок паспорту; копію диплому про закінчення вищого навчального закладу; копію діючого сертифікату лікаря-нарколога (лікаря-психіатра), а також заповнити облікову картку слухача (надсилається електронною поштою)

Можлива оплата навчання за власні кошти.

З організаційних питань прохання звертатися до керівника курсів Піменовій Наталії Василівни, тел. (044) 431-0423, моб. тел. (050) 610-0089.

Офіційний лист
з курсів
Шаблон заявки
(безготівковий)
Шаблон заявки
(власні кошти)