Наукове дослідження психіатрів КНУ – у найавторитетнішому журналі The Lancet Psychiatry

Наукове дослідження психіатрів КНУ –
у найавторитетнішому журналі The Lancet Psychiatry

 

У переддень Всесвітнього дня психічного здоров’я, який відзначається
10 жовтня, у черговому номері журналу The Lancet Psychiatry, що вважається одним з найбільш авторитетних світових журналів у галузі психіатрії, належить до першого квартиклю наукових видань, маючи імпакт-фактор 25,7, опубліковано повідомлення міжнародної групи провідних експертів в галузі психіатрії та медицини залежностей «Українські служби психічного здоров’я та рекомендації Експертного комітету Всесвітньої психіатричної асоціації» (Ukrainian mental health services and World Psychiatric Association Expert Committee recommendations). Одним із авторів, ініціатором, безпосереднім організатором і керівником досліджень в Україні була директорка Інституту психіатрії КНУ імені Тараса Шевченка Ірина Пінчук.

У цій роботі були представлені дані опитування керівників служб психічного здоров’я України щодо результатів впровадження реформи надання медичної допомоги. На підставі отриманої інформації Асоціація психіатрів України та Асоціація неврологів, психіатрів та наркологів України звернулися до Всесвітньої психіатричної асоціації (WPA) із проханням про допомогу. WPA у співпраці з Федеральною глобальною ініціативою з психіатрії створила Комітет експертів WPA, обраних на основі їхнього досвіду та знань про ситуацію в Україні. Експертний комітет WPA надав шість рекомендацій щодо подальших дій для поліпшення поточної ситуації і для запобігання наростанню кризових явищ у вітчизняній психіатрії.

А нещодавно Ірина Пінчук стала членом редакційної колегії авторитетного міжнародного журналу Forensic Science International: Mind and Law, матеріали якого присвячено судово-психіатричним, психологічним, юридичним та іншим суміжним дисциплінам, видавцем якого є Elsevier – лідер у галузі інформації та аналітики для клієнтів у сфері охорони здоров’я. У цьому міждисциплінарному виданні, що сприяє обміну думками між психіатричною, психологічною, правовою та іншими суміжними сферами в межах криміналістичного спектру та поза ним, публікуються роботи експертів із галузей психіатрії, психології, кримінології, нейронауки, соціології, етики, кримінального права, цивільного та соціального права, кримінальної політики та дослідження медичних служб, включаючи надання медичної допомоги, з особливим значенням, яке надається законодавству про права людини.

 

Оксана Жилінська,

проректорка з наукової роботи КНУ

Центр комунікацій

 

Джерело

 

 

 

10.10.2020
X