Посбіник “Перша психологічна допомога: посібник для працівників на місцях”


Посбіник “Перша психологічна допомога: посібник для працівників на місцях”

Перша психологічна допомога рекомендована багатьма міжнародними та національними експертними групами, зокрема такими, як Міжвідомчий постій9 ний комітет (IASC) і проект «Сфера» (Sphere). Перша психологічна допомога є альтернативою психологічному дебрифінгу. У 2009 році Група з розробки посібників Програми mhGAP Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) провела оцінку наукової обґрунтованості першої психологічної допомоги та психологічного дебрифінгу. Група дійшла висновку, що людям у стані тяжкого дистресу внаслідок травматичної події, пережитої нещодавно, слід надавати ППД, а не проводити із ними психологічний дебрифінг.

Цей посібник розроблено з метою надання погоджених матеріалів з першої психологічної допомоги для використання у країнах із низьким та середнім рівнем доходу. Наведена інформація є типовою, і її необхідно адаптувати відповідно до місцевого контексту та культури людей, яким ви надаватимете допомогу. Посібник схвалений багатьма міжнародними організаціями та відображає новітні наукові дані та загальну думку міжнародної професійної спільноти щодо надання підтримки людям одразу після надзвичайно стресових подій.

Посібник призначений тим, хто має можливість надавати допомогу людям, які пережили надзвичайно стресову ситуацію. У посібнику описана процедура надання людям підтримки з повагою до їхньої гідності, культури та можливостей. Посібник також надає інформацію про те, як починати діяти в новій ситуації безпечно для себе та інших і не завдавати своїми діями шкоди. Незважаючи на свою назву, перша психологічна допомога включає як психологічну, так і соціальну підтримку.

Читайте посібник українською за посиланням.
22.05.2022
X