Про проект ATTC

Український та Центрально-Азійський Центр обміну технологій у сфері залежностей

У листопаді 2017 р. у Києві відбулася презентація Центру обміну технологіями у сфері залежностей в Україні (Addiction Technology Transfer Centers, ATTC) за участю вітчизняних і міжнародних фахівців, науковців та громадських лідерів, які обговорили обсяг роботи ATTC, його місію та перші кроки.

Основна задача Центру полягає в підвищенні рівня знань, умінь і компетенцій щодо профілактики, лікування та реабілітації осіб із станами залежності у сфері загальної та спеціалізованої медичної допомоги, соціальних служб, правової та пенітенціарної системи.

Програма реалізується за підтримки Управління з питань психічного здоров’я та залежності (SAMHSA) Департаменту здоров’я і соціальних послуг Федерального уряду США в межах проекту «Міжнародний надзвичайний план президента щодо зменшення тягаря СНІД та створення Центрів обміну технологіями в сфері залежностей». Мета 5-річного проекту — розширення існуючої в США мережі Центрів з обміну технологіями в сфері залежностей і відкриття трьох міжнародних Центрів — в Південно-Східній Азії, Південній Африці та в Україні. Створення такого Центру покладено на Каліфорнійський Університет в Сан-Дієго, Департамент психіатрії, Центр з дослідження і навчання в медицині залежностей (директор проекту проф. І. Куценок).

На цей час мережа ATTC включає 10 центрів у США та чотири міжнародні. Вказані центри покликані підтримати виконання основного завдання, яке має на меті знизити рівень епідемії ВІЛ шляхом адаптації належних практик, відповідно до місцевого контексту та потреб спільноти. Це надає їм унікальності та фахової спеціалізованої орієнтованості (наприклад, робота з травмою, робота з ЛГБТ спільнотою, з пенітенціарною системою та ін.).

З жовтня 2019 р. проект здійснює свою діяльність на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка (директор Центру – директор  Інституту психіатрії Київського національного університету імені Тараса Шевченка д-р мед. наук Пінчук І. Я.

Нагальна потреба в оптимізації лікування та профілактики ВІЛ стала вагомим підґрунтям для створення такого закладу в Україні, оскільки вживання психоактивних речовин є одним із факторів, що сприяє збільшенню кількості осіб із вказаною проблемою. Діяльність ATTC передбачає широке співробітництво українських і міжнародних урядових та неурядових організацій, а також фахових асоціацій.

Основні проблеми, які вирішує Центр:

 • зв’язок між вживанням психоактивних речовин та епідемією ВІЛ в Україні, особливо серед осіб, які надають перевагу ін’єкційним наркотикам;
 • за оцінками експертів, 21,9% ВІЛ-інфікованих людей в Україні споживають наркотичні речовини ін’єкційній формі (у порівнянні з менш ніж 1 % загального населення);
 • психосоціальні синдемії, такі як вживання психоактивних речовин та ВІЛ / СНІД, створюють суттєві перепони для контролю епідемії ВІЛ в Україні;
 • важливість та доцільність медикаментозного лікування залежності від психоактивних речовин.

Центр створено як гнучкий інструмент для посилення зусиль щодо оптимізації лікування та профілактики ВІЛ-інфекції в умовах високих темпів зростання вживання наркотичних речовин у вигляді ін’єкцій:

 • проект стартував у Сполучених Штатах Америки ще 25 років тому і покликаний сприяти впровадженню передових методів лікування наркоманії;
 • діяльність ATTC продемонструвала свою ефективність у різних умовах. Наприклад, заходи, спрямовані на зміцнення системи охорони здоров’я В’єтнаму, значуще знизили рівень поширення ВІЛ серед осіб, що вживають ін’єкційні наркотичні речовини.
 • ATTC може як адаптувати існуючі інструменти до українського контексту, так і створити інновації методи.

Створення ATTC в Україні, допоможе в розв’язанні проблем із вживанням наркотичних речовин:

 • фахівці різних напрямків, зокрема в галузі психіатрії та наркології, висловили спільну рішучість для залучення найкращих методів лікування станів залежності до заходів із профілактики ВІЛ-інфекції, спрямованих на досягнення цільових показників щодо припинення глобальної епідемії вказаного захворювання («95-95-95» до 2030 року). Це передбачає, що 95 % людей, які живуть із ВІЛ, будуть знати про свій ВІЛ-позитивний статус; 95 % осіб, які знають про свій ВІЛ-позитивний статус, отримуватимуть належну антиретровірусну терапію; у 95%тих, хто отримує антиретровірусну терапію, буде спостерігатись пригнічення репродукції ВІЛ, що унеможливить поширення інфекції;

закладення основ для подальшої співпраці між ATTC і місцевими постачальниками послуг щодо лікування залежностей і допомоги особам із ВІЛ, представниками уряду та відповідними установами.

План дій щодо забезпечення професійної підготовки, технічної допомоги та обміну технологіями, спрямованих на подолання поширення в Україні епідемії вживання наркотичних речовин та ВІЛ-інфекції. Для досягнення цієї мети запропоновано:

 • робота Консультативній ради з керівництвом місцевих та міжнародних партнерів;
 • засідання зацікавлених сторін для оцінювання потреб і заохочення партнерства та інновацій;
 • план роботи з партнерами для реформування політики, усунення структурних бар’єрів доступу до медичних послуг і запровадження програмно-орієнтованого лікування на підставі даних доказової медицини, а також визначення вимірюваних індикаторів впливу в громадах із високим рівнем поширеності ВІЛ-інфекції.

У роботі конференції взяли участь 120 учасників, зокрема 108 фахівців різних спеціальностей, які працюють зі станами залежностей, із 23 областей України. Також на заході були присутні делегати урядових та неурядових організацій. Презентацію Центру відвідали представники Міністерства охорони здоров’я, Міністерства соціальної політики, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції та народні депутати України Ольга Богомолець, Олександра Кужель, Антон Геращенко. Серед запрошених гостей були також представники міжнародних організацій: Alisher Latypov  (USAID), Anja Busse (UNODC), Marthe Everard та Martin Donoghoe  (ВООЗ), Robert van Voren (GIP).На відкритті заходу виступила пані Kana Enomoto, в.о. помічника заступника секретаря з питань психічного здоров’я та станів залежності (SAMHSA). У своїй промові вона висвітлила аспекти співпраці SAMHSA із нещодавно створеним ATTC у Києві. Також свої доповіді представили Humberto Carvalho та Kevin Mulvey (SAMHSA, США), Laurie Krom (ATTC Coordinating office, США), Ігор Куценок (UCSD, США), Ірина Пінчук (УНДІ ССПН МОЗ України), Sherry Larkins (Asia-ATTC, США), David Grelotti (UCSD, США).  Конференція продемонструвала великий потенціал проекту ATTC для трансформації знань та ставлення до розладів уживання наркотиків в Україні. Зазначений захід було проведено для забезпечення партнерських стосунків в Україні щодо сприяння контролю за її епідемією ВІЛ та зміцнення системи охорони здоров’я загалом.

 

Співробітники АТТС
Учасники конференції, зліва направо: Юлія Ячнік, координатор проекту ATTC-Україна; Шеррі Ларкінс, заступник директора ATTC-Україна, США; Лорі Кром, директор координуючого офісу ATTC, США; Анна Блюм, координатор проекту ATTC-Україна, США; Ірина Пінчук, директор ATTC-Україна; Ігор Куценок, директор ATTC-Україна, США; Кана Еномото, в. о. помічника заступника секретаря з питань психічного здоров’я та станів залежності (SAMHSA), США; Хьюмберто Карвалло, керівник проектів SAMHSA, США; Кевін Малвей, радник з питань лікування залежностей SAMHSA, США; Девід Грелотті, заступник директора ATTC-Україна, США.

Більше інформації за посиланнями:

X