Центр психіатрії та психологічної допомоги для дітей і дорослих


Центр психіатрії та психологічної допомоги для дорослих та дітей є структурним підрозділом та діє у складі Університетської клініки Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У Центрі надається медична допомога населенню у галузі охорони психічного здоров’я, а також проводиться навчально-виховна та науково-дослідна робота.

Центр є клінічною базою Інституту психіатрії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Головною метою діяльності Центру є надання населенню третинної (високоспеціалізованої), медичної допомоги у галузі охорони психічного здоров’я, підготовка та підвищення кваліфікації медичних працівників за стандартами вищої освіти, участь у проведенні науково-дослідної роботи, розробка, апробація та впровадження нових медичних технологій, навчання студентів, інтернів, магістрів, клінічних ординаторів.

Консультаційний прийом у Центрі здійснюють науково-педагогічні співробітники Інституту психіатрії Київського національного університету імені Тараса Шевченка – доктори та кандидати медичних та психологічних наук, лікарі-психіатри та лікарі -психологи вищої кваліфікаційної категорії.

X